Wesoły poranek - żłobek w chorzowie

Nr.Tel: 606 871 964 i 606 189 882


Placówka "Wesoły Poranek" mieści sie w chorzowie przy ul.Powstańców 68 w byłej szkole podstawowej.

Rozpoczęcie działalnosci miało miejsce 01.09.2010r.

W wyposażeniu placówki znajdują sie:

 • Sale zabaw i posiłków
 • Sypialnie
 • Gabinety specjalistyczne
 • Pomieszczenie socjalne
 • Pomieszczenie gospodarcze
 • Kuchnia mleczna oraz zmywalnia naczyń
 • Szatnie
 • Łazienki
 • Wózkownia
 • Plac zabaw i rekreacji
 • Wesoły Poranek jest to pierwszy niepubliczny żłobek w Chorzowie

  Cele i zadania naszej placówki to:

 • Pomoc opiekuńczo-wychowawcza rodzinom pracujacym, starającym sie umieścic dziecko w naszej placówce.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, ruchowego i psychicznego dziecka.
 • Wspieranie w czynnosciach adaptacyjnych w środowisku otaczającym naszych podopiecznych
 • Zachecanie dzieci do dzialan w poznawaniu siebie, grupy rówiesniczej oraz w zdobywaniu doświadczeń społecznych

 • Zmiany w Cenniku!