Wesoły poranek

Nasze metody i formy pracy!

Metody i formy pracy

W pracy opiekuńczo-wychowawczej planuję się stosowanie różnorodnych, optymalnych metod i form, uwzględniających indywidualny rozwój dziecka.

Między innymi:

 • integrację
 • techniki "Klanza"
 • elementy m W.Scherborne
 • m.czynnościowe
 • zabawy spontaniczne, tematyczne, konstrukcyjne w formie grupowej i indywidualnej
 • ruch twórczy
 • prace plastyczne, muzyczne, manipulacyjne
 • ćwiczenia logopedyczne, rytmiczne, ruchowe
 • techniki C.Freineta
 • inspiracje artystyczne wspomagające rozwój aktywności twórczej dziecka
 • inspirujące wędrówki po świecie marzeń, wyobraźni (teatrzyki i improwizacje)
 • jest jeszcze wiele do odkrycia "Mali Odkrywcy" (rowzijanie u dzieci potrzeby obserwacji, doświadczania, poszukiwania, majsterkowania, wyciągania wniosków)
 • badanie i dociekanie w pracowni przyrodniczej
 • nauka elementarna j.angielskiego
 • wesołe cyferki, które bawią i uczą

 • Działania te podporządkowane są wg. J.VOS zasadzie: "Uczysz się przez to:

 • co widzisz
 • co słyszysz
 • co wyczuwasz smakiem
 • co wyczuwasz węchem
 • co robisz
 • co czynisz
 • co lubisz
 • Podstawą planowania dziennych działań opiekuńczo-wychowawczych jest psychologia dziecka oraz wyzwania współczesnego świata

  Wyspecjalizowana kadra zapewnia wysoki standard usług opiekuńczo-wychowawczych naszym podopiecznym zgodnie z własnym programem "Odkrywamy Siebie i Świat" oraz Programem Inspiracji Artystycznych.